PD Module 7: Eigen en onderlinge beoordeling

Autor: Universiteit van Nottingham

“... eigen beoordeling door leerlingen is verre van een luxe en is in feite een essentieel onderdeel van formatief toetsen. Overal waar iemand probeert te leren, heeft feedback over hun verrichtingen drie elementen: het gewenste doel; aanwijzingen over hun huidige positie en; enig begrip van een manier om de afstand tussen beiden te overbruggen. Voordat iemand actie kan ondernemen om zijn of haar leren te verbeteren, moet er een mate van begrip van alle drie de elementen zijn.”

(Black & Wiliam, 1998)

Dit is vooral waar wanneer de aandacht van de beoordeling gericht is op de processen die een rol spelen bij onderzoekend leren. Veel leerlingen begrijpen de eigenschappen van deze processen, noch het belang ervan voor de wiskunde. Als het enige doel van een leerling is om het ‘goede antwoord’ te vinden, zal deze niet ingaan op de diepergravende doelen van de les.

Deze module bevordert het bespreken van de volgende punten:

  • Hoe kunnen we leerlingen helpen om zich meer bewust te worden van processen bij onderzoekend leren en het belang ervan in te zien voor het oplossen van vragen?
  • Hoe kunnen we leerlingen aanmoedigen om zelf meer de verantwoordelijkheid te nemen voor het leren van processen de bij onderzoekend leren aan bod komen?
  • Hoe kunnen leerlingen gestimuleerd worden om elkaars werk te beoordelen en te verbeteren?

Deze module kan het beste volgen op PD Module 6: Verder gaan met wat leerlingen al weten.

Materialen

  • Download: PD Module Handleiding Doc
  • Download: Docentenhand-outs Doc

Activiteit B klassevideo: Leerlingen beoordelen voorbeelden (in Engels)

Aanvullende materialen

  • Download: Rubrics Doc

Installatie van de applets software

Voor de video’s en software op deze bladzijden is een browser met Javascript en Adobe Flash Player 9 of nieuwer nodig.
De software-applets kunnen als onderdeel van iedere module met de browser worden benaderd. Als u ze op de computers van leerlingen wilt installeren, kunt u de gehele set (en meer!) als Windows installer of Mac toepassing downloaden. Ook zijn de applets beschikbaar in browser-format voor elk systeem dat Flash ondersteunt.

Credits


Deze module is voor PRIMAS samengesteld uit de door het Shell Centre team van het Centre for Research in Mathematics Education, aan de Universiteit van Nottingham ontwikkelde nascholingsmaterialen. Veel van dit materiaal is in eerste instantie geschreven voor het Bowland Maths project, gefinancierd door de Bowland Charitable Trust, of voor het Improving Learning in Mathematics project gefinancierd door de Department for Education and Skills Standards Unit.

 
Último cambio: 6 juni 2013
 
 
 
 
Enlaces útiles
Volver arriba