PD Modul 7: Å vurdere seg selv og sine medelever

Autor: The University of Nottingham

“... self-assessment by students, far from being a luxury, is in fact an essential component of formative assessment. Where anyone is trying to learn, feedback about their efforts has three elements—the desired goal, the evidence about their present position, and some understanding of a way to close the gap between the two. All three must to a degree be understood by anyone before they can take action to improve their learning.”

(Black & Wiliam, 1998)

Sitatet over er særlig relevant når fokuset ligger på vurdering av IBL-prosesser. Mange elever forstår ikke betydningen av disse prosessene i matematikk. Hvis målet for elevene bare er å få det riktige svaret, vil de ikke være oppmerksomme på de dypere målene med undervisningsaktiviteten.

Denne modulen oppmuntrer til diskusjon rundt følgende spørsmål:

  • Hvordan kan vi hjelpe elever til å bli mer oppmerksomme på IBL-prosesser og viktigheten av disse i en problemløsningssituasjon?
  • Hvordan kan vi motivere elver til å ta større ansvar for egen læring av IBL-prosesser?
  • Hvordan kan elever bli engasjert i å vurdere og forbedre hverandres arbeide?

Denne modulen bør presenteres etterPD Modul 6: Å bygge på det elevene allerede kan.

Materiale

(På engelsk)

  • Last ned: PD Modul Guide Pdf / Doc
  • Last ned: Utdelingsark for lærere Pdf / Doc

Aktivitet B klasseromsvideo: Students Assessing Sample Work

Installasjon av Software applikasjoner

Disse sidene forutsetter en nettleser med JavaScript og Adobe Flash Player 9 eller nyere for å kunne se videoene og anvende softwaren.
Hvis du ønsker å installere Software appletene på elevenes maskiner kan du laste dem ned gjennom Windows installer eller som Mac applikasjoner. Alternativt er de også tilgjengelige i et browser-basert format for alle system som støtter Flash.

Krediteringer

Denne modulen er satt sammen for PRIMAS av PD-materiale utviklet av Shell Centre-teamet ved Centre for Research in Mathematics Education, University of Nottingham. Store deler av materialet er opprinnelig skrevet for Bowland Maths-prosjektet, finansiert av the Bowland Charitable Trust, eller for Improving Learning in Mathematics-prosjektet, finansiert av the Department for Education and Skills Standards Unit.

 
Último cambio: 6 juni 2013
 
 
 
 
Enlaces útiles
Volver arriba