Modul 7: Sebahodnotenie a žiacke hodnotenie

Autor: Univerzita v Nottinghame

"...sebahodnotenie žiakov nie je luxusom; v skutočnosti to je dôležitý prvok formatívneho hodnotenia. Ak sa žiak snaží niečo naučiť, mal by dostať spätnú väzbu, ktorá pozostáva z troch prvkov - popis toho, čo sa mal naučiť; identifikovanie miesta, pozície, na ktorej sa svojimi vedomosťami žiak práve nachádza a návod ako odstrániť zistené medzery vo vedomostiach. Všetky tri prvky musia byť vysvetlené jasne a zrozumiteľne tak, aby žiak dokázal, svojím následným prístupom k vyučovaniu a učeniu sa, dosiahnuť zlepšenie."

(Black & Wiliam, 1998)

Uvedená citácia platí špeciálne v procese hodnotenia objavného vyučovania. Veľa žiakov, napríklad, nechápe podstatu a dôležitosť matematických vedomostí. Ak je cieľom žiaka naučiť sa iba "ako odpovedať správne", potom nechápe podstatu obsahu vyučovacej hodiny, nechápe podstatu vzdelávania sa.

Modul Sebahodnotenie a žiacke hodnotenie je zameraný na vyvolanie diskusie o problematike:

  • Ako pomôcť žiakom hlbšie sa vnoriť do problematiky objavného vyučovania a pomôcť im pochopiť, že je dôležité vedieť riešiť rôzne problémy?
  • Ako podporovať žiakov v tom, aby cítili väčšiu zodpovednosť za samostatný výkon v procese objavného vyučovania?
  • Ako podporovať žiakov v tom, aby cítili potrebu a zodpovednosť v procese hodnotenia práce svojich spolužiakov a dokázali im pomôcť zlepšiť sa?

Modul Sebahodnotenie a žiacke hodnotenie by mal nasledovať po module 6: Nadväzovanie na predchádzajúce vedomosti žiakov.

Materiály

  • Stiahnuť: Modul Doc
  • Stiahnuť: Pracovné listy pre učiteľa Doc

Aktivita B videozáznam z vyučovania: Žiaci hodnotia riešenie úloh

Inštalácia softvéru a apletov

"Na stránke sa nachádza video a softvér, ktorý si vyžaduje použite prehliadača s nainštalovanými doplnkami JavaScript a Adobe Flash Player 9 alebo novší. Aplety sa môžu spúšťať samostatne v rámci každého modulu. Ak majú byť aplety nainštalované oddelene do počítačov žiakov, môže sa to urobiť stiahnutím cez Windows installer alebo ako Mac aplikácie. Iná možnosť je stiahnuť akýkoľvek prehliadač akéhokoľvek systému, ktorý podporuje Flash."

Autori


Modul objavného vyučovania bol vytvorený pre projekt PRIMAS na základe materiálov určených pre vzdelávanie učiteľov v centre Shell, na pracovisku: Centrum pre výskum vyučovania matematiky, Univerzita v Nottinghame. Väčšina materiálov bola pôvodne napísaná pre projekt Matematika Bowland, ktorý bol financovaný Bowland Charitable Trust. Uvádzané materiály boli tiež vytvorené pre projekt Improving Learning in Mathematics (Zlepšenie vyučovania matematiky), ktorý bol financovaný Katedrou pedagogiky a Oddelením pre štandardné zručnosti (Department for Education and Skills Standards Unit).

 
Último cambio: 6 juni 2013
 
 
 
 
Enlaces útiles
Volver arriba