å fremme utforskende læring i matematikk og naturfag både i grunnskolen og på videregående nivå i hele Europa

Det europeiske prosjektet PRIMAS

PRIMAS er et internasjonalt prosjekt innenfor EUs syvende rammeprogram. Fjorten universitet fra tolv ulike land jobber sammen for å fremme implementering og bruk av utforskningsbaserte læringsmetoder (inquiry-based learning, IBL) i matematikk og naturfag. PRIMAS skaffer både materiale som kan brukes direkte i klasserommet og for profesjonell utvikling. Videre har vi faglig utviklingsaktiviteter og støtter profesjonelle nettverk i hvert av samarbeidslandene. I tillegg jobber PRIMAS sammen med ulike aktører som politikere, skoleledere og foreldre for å skape støttende miljø for utforskningsbasert læring.
The final publication of PRIMAS
Lær mer om prosjektet

Hva er utforskende læring?

IBL involverer å utforske verden, stille spørsmål, gjøre oppdagelser og nøye teste disse oppdagelsene i søken av ny forståelse. IBL kan ha mange ansikt, avhengig av kontekst, målgruppe og læringsmål. Alle utforskningsbaserte læringstilnærminger har imidlertid det til felles at de fremmer nysgjerrighet, engasjement og dybdelæring.
Hva betyr egentlig utforskende læring/IBL? (på engelsk)

Hvorfor utforskende læring?

I vårt dynamiske, kunnskapsbaserte samfunn, må elevene få muligheten til å tilegne seg både kunnskap og kompetanse, så vel som ferdigheter i problemløsning. Faktakunnskaper er ikke nok i det 21.århundre. Elevene må utvikle kompetanse til å anvende sin kunnskap i realistiske, problemløsningssituasjoner. De trenger også å utvikle kompetanser for selvstyrt læring og til å utforske nye kunnskapsområder. Utforskningsbasert læring kan støtte utviklingen av slike kompetanser.

Hvorfor trenger utforskende læring støtte?

Selv om mange lærere gjerne vil ha mer utforskningsbasert læring i sine klasserom, så kan det være vanskelig å komme i gang. En suksessfull utforskning krever nye læringsoppgaver, nytt undervisningsrepertoar og rollene til både lærerne og elevene må forandres.

• Lær mer om prosjektet
• Introduser utforskningsbasert læring i klasserommet ditt (Undervisning)
Profesjonsutvikling
• Spre ideen om utforskningsbasert læring til ulike målgrupper (Dissemination)
• Politiske saker (Policy)
• Hvordan profiterer mitt barn på utforskende arbeidsmetoder (For foreldre)
• Gå direkte til database med materiell
Nyheter & Begivenheter

In this film, we want to share with you numerous PRIMAS achievements and implementation activities carried out during project lifetime. To this aim, we filmed exemplary activities as a way of illustrating project accomplishments. For your information, these implementation activities were premised on a theory-based, multi-dimensional implementation plan. We use a cartoon created especially for the film to help illustrate this implementation plan in a viewer-friendly way. In the cartoon, the fictive student Moritz and his teacher Jane give an overview of the PRIMAS concept, exemplify the purpose of implementation activities, and also show how they worked.
The film does not address challenges teachers face when they try to implement inquiry-based learning. You can find out more about this important aspect by turning to the presentations provided here.

Nasjonale PRIMAS nettsteder

Tyskland
Storbritannia
Nederland
Sveits
Slovakia
Ungarn
Romania
Malta

 
 
 
 
 
Direkte lenker
Tilbake til toppen